Nieuw visserijbeleid: Ultieme kans om de Europese visbestanden te redden - Stichting De Noordzee

Nederlandse NGO’s vragen om progressieve hervormingen van de Europese visserij.
Brussel, 13 juli 2011 – Vandaag presenteert de Europese Commissie haar plannen voor een herziening van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Dit beleid reguleert de visvangsten voor de hele Europese vloot voor de komende tien jaar.
Het voorstel geeft een goede aanzet voor het herstel van visbestanden door de invoering van verplichte langetermijnplannen voor alle visserijen, stellen Greenpeace, Stichting De Noordzee, OCEAN2012 en Vogelbescherming Nederland. De voor Nederlandse vissers belangrijke soorten schol en haring floreren nu, dankzij dergelijke meerjarige beheerplannen. Deze situatie is helaas niet representatief voor de overige soorten in de Noordzee, zoals kabeljauw, wijting, haaien en roggen, en voor de situatie in de andere Europese zeeën. Het voorstel pakt de enorme visserijcapaciteit in Europa niet goed genoeg aan en zal dus geen einde maken aan de overbevissing door Europese vissers.
‘Europa’s visgronden behoorden ooit tot de meest productieve van de wereld, maar ondanks veertig jaar gemeenschappelijk visserijbeleid zien we nu ernstige uitputting van de vispopulaties en aantasting van het ecosysteem in zogenaamde beschermde gebieden op zee’, aldus Pavel Klinckhamers, campagneleider oceanen bij Greenpeace. ‘De moderne visserij is niet alleen schadelijk voor de natuur, maar ook in toenemende mate onrendabel en afhankelijk van overheidssubsidies.’
Europa is, na China en Peru, de derde visserijgrootmacht ter wereld. Nederland neemt de zesde plaats in, na grote visserijlanden als Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De reikwijdte van de Europese industriële vloot is steeds sterker voelbaar in andere delen van de wereld, terwijl visbestanden nabij Europa verder instorten. De Europese Commissie heeft onlangs becijferd dat 62 procent van de Atlantische visbestanden zijn overbevist, in de Middellandse zee is dit zelfs 82 procent. Een rapport van de Wereldbank heeft in 2009 berekend dat er wereldwijd €32 miljard aan inkomsten verloren gaat als gevolg van overbevissing.
Christien Absil van Stichting De Noordzee: ‘Hoewel de Nederlandse overheid in haar eigen visie op het visserijbeleid de nadruk heeft gelegd op duurzaamheid wachten wij nog steeds op concrete maatregelen om bijvangsten terug te dringen, visserijen écht te verduurzamen en beschermde gebieden op de Noordzee voor schadelijke visserij te sluiten. Ook zien we in de huidige plannen niet terug hoe Nederland de grote visserijnaties als Spanje gaat aansporen tot verduurzaming van de visserij.’
De NGO’s maken zich sterk voor een hervorming van het GVB die:
1. De gezondheid van onze zeeën en de hiervan afhankelijke vissersgemeenschappen herstelt;
2. Een einde maakt aan overbevissing en zorgt voor een verschuiving naar milieuvriendelijke, duurzame visserij, ongeacht of een schip in of buiten de EU-wateren vist;
3. Respect heeft voor wetenschappelijk advies en de grenzen van het mariene ecosysteem;
4. Het voorzorgsprincipe toepast in het beheer van de visserij;
5. Toegang tot en gebruik van visgronden eerlijk verdeelt;
6. Subsidie gebruikt om problemen op te lossen en niet om overbevissing te stimuleren;
7. De consumenten in de EU kan voorzien van een rijke verscheidenheid aan lokaal gevangen vis, zowel nu als in de toekomst.
Irene Kingma, OCEAN2012: ‘Het Commissievoorstel bevat solide doelstellingen voor het herstel van de Europese visbestanden. Maar zolang geen einde wordt gemaakt aan de jaarlijkse koehandel van vangstrechten waarbij wetenschappelijk advies steevast wordt genegeerd, zullen deze niet worden gehaald. Ambitieuze hersteldoelen zullen alleen gehaald worden als wetenschappelijk advies leidend is bij het instellen van vangstbeperkingen.’
Deze herziening biedt een unieke en noodzakelijke kans om af te rekenen met economische belangen van de korte termijn die kenmerkend zijn voor het huidige Europese visserijbeleid en een ecologisch sociale en duurzame visserij op te bouwen voor heel Europa. Greenpeace, Stichting De Noordzee en Ocean2012 verwachten daarom dat Staatssecretaris Henk Bleker een voortrekkersrol neemt in deze discussie en de overige lidstaten aanzet tot een progressieve hervorming.