Nieuwe Clean Shipping Brochure - Stichting De Noordzee

Zaterdag 24 mei heeft Stichting De Noordzee haar nieuwe Clean Shipping aanpak gepresenteerd bij de opening van de Week van de Zee. In het Maritiem Museum Rotterdam nam oud Minister van Verkeer en Waterstaat Tineke Netelenbos de brochure in ontvangst.
Met de Clean Shipping aanpak wil Stichting De Noordzee de discussie omtrent verduurzaming van de scheepvaart wereld aangaan met alle betrokken partijen. Intensieve samenwerking tussen zeeschepen, havens en lading eigenaren is volgens de milieuorganisatie van cruciaal belang om op een succesvolle wijze de sector te verduurzamen.