Nieuwe editie Duurzame Tour succesvol: op twee locaties ontmoetingen tussen innovators en zeevarende reders - Stichting De Noordzee

Deze tweede Duurzame Tour was door de pandemie enkele malen uitgesteld, maar de succesvolle editie van oktober 2019 vond nu eindelijk vervolg, en wel op twee locaties: in Rotterdam en Den Helder. Het evenement werd georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Netherlands Maritime Technology, InnovationQuarter, samenwerkingsverband Maritime Delta en Stichting De Noordzee.

De energietransitie versnellen

Stichting De Noordzee vindt deze ontmoetingen tussen innovators en de maritieme sector belangrijk omdat de energietransitie een grote opdracht is voor de Nederlandse zeevaart. Volgens het Maritiem Masterplan van de Nederlandse maritieme sector worden in 2030 de eerste zero-emissie schepen in de vaart genomen. Het is voor reders daarom belangrijk om in contact te komen met toeleveranciers die innovatieve en emissiereducerende technieken aanbieden. Dit kan de energietransitie versnellen en helpt daarom bij het behalen van de gestelde klimaatdoelen. De technische toeleveranciers willen samen met de reders de volgende stap zetten in de verduurzamingsopgave en het ontwikkelen van de technologie.

Verduurzaming door digitalisering

In Den Helder waren reders en toeleveranciers op bezoek bij de Koninklijke Marine. De bedrijven EST Floattech, MSA Service, Techbinder en Onboard pitchten hun innovaties. De rederijen De Bock Maritiem, de Koninklijke Marine, de Rijksrederij, ETA Shipping en Red Wise waren aanwezig en gingen met hen in gesprek. “De energietransitie start bij kleine schepen,” aldus De Bock Maritiem. Volgens de toeleveranciers kan verduurzaming niet zonder digitalisering. Opvallend was dan ook de aanwezigheid van veel digitale oplossingen om de CO2-uitstoot te verminderen en inzicht te geven in de (toekomstige) energiebehoefte van schepen.

Een inspirerende live bijeenkomst

In Rotterdam vertelden Eyegauge, Finsulate, Nedstack en Smart-Ship over hun innovaties en de resultaten die ermee behaald worden. Royal Van Oord, ALP Maritime Services, Chemgas, Heerema Marine Contractors en Vroon waren aanwezig bij Van Oord uit interesse om hun vloot te verduurzamen. “Goed en inspirerend om elkaar weer live te zien en leuk om te horen waar andere reders mee bezig zijn”, aldus Robert van Heerema Marine Contractors. Volgens Rodion van Eyegauge was het een mooie kans om in contact te komen met de reders.

Stichting De Noordzee hoopt dat deze ontmoetingen leiden tot mooie en noodzakelijke stappen voor de verduurzaming van de maritieme sector. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een Duurzame Tour organiseren zodat innovatieve en milieuvriendelijke ideeën sneller in de praktijk kunnen worden gebracht.