Nieuwe NGO-coalitie aanwezig bij IMO - Stichting De Noordzee

Elke 8 maanden komen 600 mensen bij elkaar in Londen tijdens de vergadering van de milieucommissie van de IMO (onderdeel VN) om zich te buigen over de verschillende milieuproblemen van de maritieme sector. Zo ook weer deze week.
Jarenlang heeft Stichting De Noordzee tijdens de IMO een groep milieu-organisaties geleid onder de vlag van Friends of the Earth International, maar dit voorjaar besloten wij een nieuwe internationale organisatie op te richten, de Clean Shipping Coalition, samen met 7 NGO’s uit Europa en de VS. En dankzij snel schakelen zijn we net op tijd voor deze bijeenkomst geaccepteerd bij de IMO.
Als eerste voorzitter van de Clean Shipping Coalition heb ik maandag de maidenspeech gehouden. Ik heb een lans gebroken voor een vlotte herziening van Marpol Annex V, het verdrag over afval van schepen. Het verdrag is meer dan 20 jaar geleden gesloten en absoluut niet meer van deze tijd. Op dit moment is het bijvoorbeeld toegestaan om zaken als glas, metaal en karton zomaar overboord te zetten. Wij maken ons hard voor “Zero Discharge” als uitgangspunt van Marpol Annex V. Dus: helemaal niets meer overboord gooien.