Nieuwe publicatie: Luchtvervuiling door zeeschepen - Stichting De Noordzee

Samen met vijf Europese milieuorganisaties heeft SDN een nieuwe brochure gemaakt over luchtemissies door zeeschepen. Naast de feiten omtrent luchtemissies en zeevaart staan in deze publicatie de volgende aanbevelingen voor de EU en haar lidstaten:
Zeker stellen van de implementatie van het IMO verdrag voor regulering van zwavelemissies (IMO Marpol Anex VI)
Zorg voor aanscherping van (de zwakke) NOx emissie eisen voor schepen
Vergroot de Europese Emissiebeheersingsgebieden
Herzie EU regels voor zwavelconcentratie in brandstof voor zeescheepvaart
Zorg voor reductie van zwavel en fijnstof bij de herziening van EU regels voor zwavelemissies van schepen
Zorg voor regulering van de brandstofkwaliteit van ‘Mariene brandstoffen’
Verplichte standaarden voor NOx uitstoot voor alle schepen die EU havens aandoen
Introduceer een EU richtlijn die lidstaten verplicht market based instrumenten in te zetten zodat het voor rederijen loont om schone brandstof te gebruiken of te investeren in technieken om uitstoot te verminderen.
Gelukkig zijn er ook rederijen die niet wachten op regelgeving en nu al investeren in de toekomst. Die rederijen krijgen al korting op havengeld in verschillende EU havens, waaronder Rotterdam én hebben een streepje voor bij grote klanten zoals Philips, Akzo Nobel en Volvo door een goede score op de Clean Shipping Index.
Bekijk de publicatie