Nieuwe Versie van de Europese Atlas van de Zee is NU online! - Stichting De Noordzee

De Europese Commissie is met een nieuwe en verbeterde versie van de Europese Zee atlas gekomen. Deze is ontwikkeld om een groter bewustzijn te creëren voor de Europese zeeën en om allerlei informatie over ons gemeenschappelijke marine milieu in kaart te brengen.
De atlas geeft onder andere informatie over:
-Marine beleidskaders en initiatieven
-Kust activiteiten
-Visserijquota per soort en per zone
-Europese zeevloot
-Zeediepte
Er zijn nog veel meer kaarten en informatie beschikbaar, welke direct per land of per kustzone in context worden geplaatst.