Nieuwe visie op hoe visserij en natuur samengaan - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee presenteert stappenplan voor verduurzaming visserij
In 2021 is de visserij duurzaam en heeft de natuur meer ruimte. Dat staat in de ‘Zoneringsvisie natuur en visserij’, die Stichting De Noordzee vandaag presenteert. Wat de Stichting betreft, is er in 2021 geen discussie meer tussen natuur en visserijbelangen in de Noordzee.
Stichting De Noordzee stelt in haar zoneringsvisie voor om in fasen van drie jaar, beginnend in 2012, schadelijke vormen van visserij uit beschermde natuurgebieden te weren. In ruil hiervoor krijgen andere, minder natuuringrijpende visserijtechnieken, meer ruimte. In 2021 is deze fasering voltooid. Zo wordt kwetsbare natuur gespaard en krijgen duurzame vormen van visserij de tijd en ruimte om zich te ontwikkelen.
Harde boodschap
Stichting De Noordzee is zich bewust van het feit dat het een harde boodschap is dat zij vindt dat bepaalde vormen van visserij snel moeten verduurzamen. Echter de noodzaak om (unieke) natuurgebieden te beschermen is ook groot. De Noordzee wordt onder andere door de visserij intensief gebruikt wat leidt tot lagere biodiversiteit, overbevissing van bepaalde soorten en verminderde veerkracht van met name het bodemsysteem.
“Het doel van deze visie is duidelijk; de visserij en natuur naast elkaar laten voortbestaan na 2021. Deze visie geeft aan welke stappen daarvoor op korte termijn nodig zijn” zegt Monique van de Water van Stichting De Noordzee.
Serieuze kans
Door nu te investeren in innovatieve vormen van visserij, die bovendien minder schadelijke gevolgen hebben voor het bodemleven, kan zowel de visserij als de natuur op lange termijn verbeteren. Door gebieden te reserveren voor onder andere passieve visserijtechnieken, zoals korvenvisserij, krijgt deze visserij hier een serieuze kans. Nu is dat vaak moeilijk omdat in alle gebieden ook gesleepte netten gebruikt mogen worden. Duurzame visserijtechnieken hebben bovendien veel minder brandstof nodig. Met het oog op de toekomst is het dus gunstig voor vissers om hiervoor te kiezen.
De zoneringsvisie is geen dichtgetimmerd standpunt. Met deze visie nodigt de Stichting de visserijsector, overheid en natuurorganisaties uit tot een constructieve discussie over het ruimtegebruik van de verschillende vormen van visserij.