Nieuwe VISwijzer biedt verantwoorde keuze voor wilde èn gekweekte vis - Stichting De Noordzee

ZEIST/UTRECHT – Stichting De Noordzee en het Wereld Natuur Fonds (WNF) presenteren vandaag de vijfde versie van de VISwijzer; de lijst waarmee consumenten sinds 2004 een keuze kunnen maken voor verantwoorde vis. Alle vissen zijn opnieuw beoordeeld en daardoor zijn er soorten verschoven op de VISwijzer, vooral in het buitenland gekweekte soorten. De Hollandse garnaal is verschoven naar de oranje kolom (‘tweede keus’).
De Hollandse garnalenvisserij heeft in mei 2009 toegezegd op korte termijn concrete stappen te zetten richting een duurzame visserij. Zo zouden de vissers in 2009/2010 een onderzoeksplan en lange termijn visie maken. Helaas hebben de vissers daarin niet voldoende vorderingen gemaakt, waardoor de groene score niet gehandhaafd kon blijven. Voor de garnalenvissers die zich op dit moment zeer inspannen voor het MSC-keurmerk is dat spijtig. Overigens zal de Hollandse garnaal onmiddellijk terugkeren in de groene kolom op de VISwijzer wanneer de sector de verbeteringen in visserij alsnog doorvoert.
Goed nieuws voor de liefhebbers van haring en makreel: alle aanvoer in Nederland van deze soorten, is nu MSC gecertificeerd. Daarnaast is er nu ook MSC-schol van Nederlandse en Deense vissers. Het gaat nog wel om een klein percentage van de totale aanvoer van schol in Europa (minder dan 10 procent). Helaas gaat het nog niet goed met de kabeljauw in de Noordzee. Alternatief is kabeljauw uit de Oostzee; dit bestand heeft zich in 3 jaar tijd hersteld, met name door het aanpakken van de illegale visserij.
Kweekvis
De nieuwe VISwijzer biedt consumenten meer zekerheid bij hun keuze voor verantwoorde vis. De beoordelingsmethode van de VISwijzer voor kweekvis is aangescherpt. Zo wordt strenger gelet op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en medicijngebruik (bijvoorbeeld antibiotica). Gekweekte vis uit Azië staat daardoor vaker in de rode kolom, de populaire Pangasius bijvoorbeeld. Nederlandse kweekvis, met uitzondering van paling, scoort groen.
De VISwijzer is te downloaden via www.goedevis.nl.