Nieuwe VISwijzer: goed beheer is sleutel tot goede beoordeling - Stichting De Noordzee

Vandaag wordt de nieuwe VISwijzer gelanceerd en is de nieuwe versie van de Online VISwijzer op www.goedevis.nl beschikbaar. Stichting De Noordzee, de milieuorganisatie achter Goede VIS, beoordeelt jaarlijks vissoorten op duurzaamheid en voorziet ze van een groene, oranje of rode score. De jaarlijkse beoordelingen laten zien dat goed visserijbeheer noodzakelijk is om vissoorten in het groen te houden.
Op de VISwijzer en de Online VISwijzer op www.goedevis.nl kunnen consumenten zien welke vissen we prima kunnen eten en welke vissen we liever even niet kunnen eten, omdat het met de stand niet goed gaat. De visstanden kunnen per jaar verschillen. Daarom is het belangrijk elk jaar opnieuw de soorten te beoordelen en de consument daarover te informeren. De nieuwe beoordelingen van de 60 belangrijkste vissoorten in Nederland staan vermeld op de gedrukte VISwijzer, die Stichting De Noordzee in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds maakte en die vandaag in Amsterdam als onderdeel van de WNF-campagne ‘Kies voor een levende zee’ wordt gelanceerd.
De nieuwe beoordelingen laten vooral verschuivingen zien van groen naar oranje: poon, mul, mossel en IJslandse kabeljauw. Geelvintonijn en wijting zijn van oranje naar rood gegaan. De octopus is de enige soort die is teruggegaan van rood naar oranje. Gelukkig staan er steeds meer vissoorten met een keurmerk in de groene lijst.
Aan de verschuivingen valt op dat beheermaatregelen belangrijk zijn om een goede score te houden. Zo stond de mul vorig jaar nog in het groen, maar staat nu in oranje wegens gebrek aan beheer. De mul trekt vanuit de zuidelijkere Atlantische Oceaan steeds verder de Noordzee in. Door vissers wordt er de laatste jaren op gevist, maar er is geen quotum of andere vorm van beheer. “Willen we ervoor zorgen dat deze soorten groen blijven, dan is het noodzaak ook voor ‘nieuwe’ soorten direct goede beheermaatregelen te nemen. Dat is de basis voor een duurzame visserij met een gezond toekomstperspectief,”aldus Christien Absil van Stichting De Noordzee. “Wij hebben goede hoop dat door beter beheer makreel en IJslandse kabeljauw volgend jaar zullen stijgen.”
Op www.goedevis.nl vindt de consument in de Online VISwijzer ruim 120 beoordeelde vissoorten. Voor de rode soorten wordt een groen(er) alternatief geboden. Tevens biedt de site een lijst met verkooppunten voor vis met een keurmerk, Goede VISrecepten en staan er Goede Initiatieven op de site. Dit zijn ondernemers die zich inzetten voor duurzame vis.
Met haar werk op het gebied van Goede VIS wil Stichting De Noordzee consumenten en ondernemers stimuleren om te kiezen voor duurzame vis. Hiervoor werkt Stichting De Noordzee samen met het Wereld Natuur Fonds. Het WNF gaat 2,5 miljoen VISwijzers verspreiden in de ‘Kies voor een levende zee’-campagne.