Nog lang geen schoon strand in Egmond aan Zee - Stichting De Noordzee

Den Haag 11 november – Vandaag deed de Raad van State uitspraak over het saneren van de riooloverstort op het strand van Egmond aan Zee. Tot grote teleurstelling van Stichting De Noordzee, de ANWB, Holland Surfing Association (HSA), de Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) en Surfrider Foundation Europe (SFE) mag de gemeente Bergen ongezuiverd rioolwater blijven lozen op het strand van Egmond aan Zee tot januari 2015. Het beroep is afgewezen op basis van juridische redenen.
De riooloverstort van Egmond aan Zee ligt vlak bij de strandopgang, een gebied waar veel mensen ’s zomers recreëren. Al vanaf 2001 wordt door de overheid erkend dat riooloverstorten op het strand schadelijk zijn voor natuur, milieu en de gezondheid van badgasten. In 2005 zouden dan ook alle risicovolle overstorten gesaneerd moeten zijn. Maar het riooloverstort van Egmond aan Zee is, samen met die van Wijk aan Zee (gemeente Beverwijk), nog steeds in gebruik.
Vooral surfers ondervinden erg veel overlast van riooloverstorten. Surfers liggen vaak uren achtereen in het water en komen zo langdurig en intensief in contact met geloosd rioolwater. Een oor- of holteontsteking kan dan al snel het gevolg zijn van een middagje genieten van de zee.
Door het ontbreken van elke vorm van informatie en het niet tijdig waarschuwen van de recreant na een overstort lopen badgasten en recreanten een aanzienlijk gezondheidsrisico in de huidige situatie. Bij de pijp op het strand staat een bord waar ‘hemelwater’ op staat, verdere informatie over de risico’s en aard van de overstort ontbreekt. Onvolledige voorlichting vinden de organisaties, want er is bij heftige regenbuien wel degelijk de kans dat ongezuiverd rioolwater direct in zee komt zonder enige behandeling. Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken, o.a. van Rijkswaterstaat, dat ook hemelwater een gezondheidsrisico oplevert voor waterrecreanten.
Het gevolg van de uitspraak van de Raad van State is dat de rioolpijp nog tot 2015 op het strand van Egmond aan Zee ligt en recreanten een gezondheidsrisico lopen. De gezamenlijke organisaties zullen de gemeente Bergen en de vergunningverlener Rijkswaterstaat aansporen een duidelijke en eerlijke communicatie rond de overstort op te zetten. “We zijn niet gelukkig met de uitspraak, maar we gaan er vanuit dat de rioolpijp in 2015 echt verdwijnt. In de tussentijd moet de recreant wel fatsoenlijk worden geïnformeerd. Het geplaatste bord met de tekst ‘Hemelwater’ is absoluut onvoldoende, een zwemverbod afgeven wanneer er een lozing heeft plaatsgevonden is het minste dat je kunt doen”, aldus Alex Ouwehand directeur Stichting De Noordzee.