Noodkreet van bruinvis klinkt in de Tweede Kamer - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee roept Tweede Kamerleden op tot bruinvisbescherming.

Op 13 april biedt Stichting De Noordzee (SDN), met een bruinvis op een brancard, in de Tweede Kamer een petitie met ruim 12.000 handtekeningen aan. De directeur van SDN, Alex Ouwehand, roept de Tweede Kamerleden op om doeltreffende maatregelen te nemen voor bruinvisbescherming.
Vrijwel dagelijks spoelen er dode bruinvissen aan op de Nederlandse kust. Bijvangst door visserij vormt één van de bedreigingen, maar ook geluid en vervuiling spelen een rol. Het aantal dode bruinvissen dat aanspoelt, is slechts het topje van de ijsberg. Volgens een totale schatting van alle Noordzeelanden, sterven er jaarlijks duizenden bruinvissen een onnatuurlijke dood in de Noordzee. Met een totale populatie van naar schatting 250.000 bruinvissen, vormt het hoge aantal sterfgevallen een bedreiging voor het voortbestaan van de kleinste walvisachtige.
Oproep aan de overheid
Met de bruinvispetitie roept Stichting De Noordzee de Vaste Commissie voor LNV op om de overheid aan te sporen om nog in 2010 met maatregelen te komen voor effectieve bescherming. Als basis hiervoor moet er een generiek soortbeschermingsplan komen, met juridisch afdwingbare voorwaarden. De bescherming is in dit geval niet beperkt tot de beschermde gebieden op zee, maar geldt voor de hele Noordzee.
Een deel van de Nederlanders staat in ieder geval achter bruinvisbescherming: maar liefst 12.000 mensen ondertekenden de bruinvispetitie zowel online (www.noordzee.nl/geefjestem) als in Diergaarde Blijdorp, waar de petitie gedurende een jaar hing. De petitie is ondersteund door Diergaarde Blijdorp, Wereld Natuur Fonds, Ecomare en SOS Dolfijn.
Bruinvis
De bruinvis is de kleinste walvisachtige van de Noordzee en ook de meest voorkomende. Het aantal bruinvissen in de zuidelijke Noordzee is in de afgelopen jaren toegenomen, en daarmee is ook het aantal strandingen gestegen. Stichting De Noordzee ontwerpt op dit moment een alarmeringssysteem voor bruinvisstrandingen, om de oorzaak van strandingen te onderzoeken.
De bruinvis is een beschermde diersoort, maar ondanks alle internationale en nationale afspraken is er van daadwerkelijke bescherming nog geen sprake.
(Foto’s: S de Wolf/WJ Strietman)