Noodmaatregelen voor zeebaars - Stichting De Noordzee

zeebaarsVandaag heeft de Europese Commissie noodmaatregelen aangekondigd voor het Noordoostelijk zeebaarsbestand. Dit bestand, dat ook in de Noordzee zwemt, wordt bedreigd door ernstige overbevissing en achtereenvolgende jaren van slechte aanwas van jonge zeebaars.

Visserijbiologen adviseerden in 2014 op basis van bestandsschattingen daarom een vangstreductie van 80% voor 2015. Pogingen van de betrokken lidstaten (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland) om aan deze vangstreductie tegemoet te komen en maatregelen te treffen, strandden echter tot nu toe. Met deze noodmaatregelen doorbreekt de Commissie deze impasse. 

De noodmaatregelen zijn in eerste instantie gericht op de spanvisserij in Het Kanaal, waar volwassen zeebaarzen in de wintermaanden in grote groepen samen komen om te paaien. In deze periode zijn zeebaarzen bijzonder kwetsbaar. Deze visserij, die voornamelijk door de Fransen en een klein aantal Engelse vissers wordt uitgevoerd, is goed voor een kwart van de totale visserijsterfte. De voorgestelde noodmaatregelen betekenen een visserijverbod voor de spanvisserij gedurende het paaiseizoen. Deze maatregel zou moeten ingaan per 1 februari en gelden tot april.

Omdat alle zeebaarsvisserijen een gelijke bijdrage zouden moeten leveren aan het herstel van de zeebaars, onderzoekt de Commissie samen met de betrokken lidstaten ook nog een aantal andere noodmaatregelen. Ook de sportvisserij, die een kwart van de visserijsterfte voor haar rekening neemt, zal met maatregelen te maken krijgen. Het pakket noodmaatregelen zal ergens in de komende weken aan de Europese Raad voorgelegd worden ter goedkeuring. Stichting De Noordzee is blij met deze noodingreep, maar benadrukt het belang van een gedegen meerjarig beheerplan; een beheerplan dat recht doet aan het nieuwe Gemeenschappelijk Visserij Beleid en duidelijke ecologische en sociaaleconomische beheerdoelstellingen omvat. Lees hier het bericht van de Europese Commissie >> Auteur: Anne Doeksen, programmamedewerker Visserij