Het verhaal van het Containerschip - Stichting De Noordzee

Een schone en gezonde Noordzee betekent dat niemand afval achterlaat in het water en op het strand. Dat vissers hun netten en touw netjes meenemen. En schepen geen verf, ladingrestanten en afval lozen.

De Noordzee is een van de allerdrukste zeeën ter wereld

https://www.youtube.com/watch?v=Z1yevXZKeOg

Deze embed wordt niet getoond, omdat je geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van niet-functionele cookies. Alsnog akkoord?

De Noordzee is met 230.000 scheepsbewegingen per jaar één van de drukst bevaren zeeën ter wereld. En dat heeft een weerslag op de natuur. Door constant onderwatergeluid van schroeven kunnen zeezoogdieren zich slechter voortplanten, en lozingen van ladingrestanten en containerverlies zorgen voor vervuiling van de zee en afval op het strand. Daarom zet Stichting De Noordzee zich in voor een scheepvaart zonder emissies. Samen met reders, ladingeigenaren, kennisinstellingen en havens voeren we campagne om scheepvaart op de Noordzee steeds een stukje schoner te krijgen. Wist je trouwens dat bijna ál jouw spullen hier via de Noordzee zijn gekomen?

Het containerschip staat voor de zeevaart, die de onderwaternatuur verstoort

ContainerScheepjesKlein

Het containerschip symboliseert onze missie voor een schone scheepvaart. De ramp met de MSC Zoe begin 2019 zorgde ervoor dat 342 containers overboord sloegen en 3,2 miljoen kilo afval in zee en op het strand terechtkwam. Tijdens ons strandafvalonderzoek vinden wij dit afval nog steeds. Daarnaast vinden wij met enige regelmaat ladingrestanten van de scheepvaart op het strand, bijvoorbeeld in de vorm van het voor vogels gevaarlijke paraffine.

Stichting De Noordzee werkt nauw samen met de scheepvaartsector en de overheid aan verduurzaming. Zo zetten we de veiligheidsregels van de containervaart hoog op de politieke agenda, hebben we ons met succes ingezet voor het paraffineconvenant om paraffine op het strand te voorkomen, en zijn we in constructieve dialoog met de sector over het lozen van ladingrestanten en de mogelijkheden om afval af te geven in havens.

De koers naar een schone scheepvaart

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor verduurzaming van de scheepvaart, zowel internationaal als in Nederland. De scheepvaartsector, overheid en maatschappelijke organisaties kunnen zorgen voor gedragsverandering, innovatie en goed beleid.

Zo komt een schone scheepvaart zonder emissies langzaam maar zeker in zicht.

Duik dieper in het Noordzeebanket ⤵️