Het verhaal van de Gebroken Schelp - Stichting De Noordzee

Het grootste natuurgebied van Nederland

De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland. Het zeeleven en de onderwaternatuur zijn prachtig. Je vindt er een grote schoonheid aan schelpdieren, vissen, vogels en zeezoogdieren. Wij hebben er onze rijkdom en welzijn voor een groot gedeelte aan te danken.

Maar het is ook heel erg druk op de Noordzee. Verkeerd gebruik, gebrek aan samenwerking, en de gevolgen van vervuiling en klimaatverandering beginnen hun tol te eisen. De in het verleden talrijke oester is nagenoeg verdwenen en op dit moment is slechts 0,3 procent van de Noordzeebodem daadwerkelijk beschermd.

De zee verdient meer bescherming

4459_UvD_170621_Zuignapvisjes_De Grote Slak_Doggersbank
Twee zuignapvisjes op de bodem van de Doggersbank, een opdiepte in de Noordzee ten noordwesten van Nederland Beeld door: Udo van Dongen

Voor een gezonde Noordzee is het belangrijk dat er grote stukken van de Noordzeenatuur worden beschermd. Dan krijgen soorten de rust en ruimte om te herstellen. Daarom zetten wij ons in voor een betekenisvolle bescherming van een kwart van de Nederlandse Noordzee in 2030. Hierbij speelt goed onderzoek naar de Noordzeenatuur een belangrijke rol, want er is veel dat we nog niet weten.

Mens en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden op de Noordzee. Daarom wegen we duurzaam gebruik en ruimte voor de natuur zorgvuldig met elkaar af.

De gebroken schelp staat voor het bedreigde onderwaterleven

GebrokenSchelpjesVerticaal

De gebroken schelp symboliseert de bedreigde natuur. Bodemvisserij, aanleg van infrastructuur zoals windparken, en barrières tussen rivieren en zee kunnen het zeeleven beschadigen.

Maar de schelp staat ook voor hoop. Want veel van het zeeleven kan zich binnen één generatie herstellen. Binnen 40 jaar kan de schelp weer heel zijn. Goede bescherming van natuurgebieden op zee is daarbij nodig. Maar dat is niet alles. Mens en natuur kunnen elkaar zelfs versterken door slimme combinaties.

Zo bieden windparken de kans voor bouwen met de natuur, zoals het herstel van oesterriffen, die zich aan het harde substraat rondom de molens kunnen hechten. Samen met Natuur & Milieu werken we aan natuurherstel in windparken met ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij via het programma De Rijke Noordzee.

Duik dieper in het Noordzeebanket ⤵️