Het verhaal van de Zeemeeuw - Stichting De Noordzee

Leve het leven in de lucht

Jan-van-gent (Morus bassanus)
De Jan-van-gent. Met zijn spanwijdte van tot wel twee meter de grootste vogel van de Noordzee Beeld door: Juan Cuetos | Oceana

Het grootste natuurgebied van Nederland kent naast een rijke onderwaternatuur ook een uitbundig leven bóven de zeespiegel. Papegaaiduikers, jan-van-genten, zeekoeten, meeuwen en vele andere vogelsoorten scheren over het water van de Noordzee. In de jaren 70 en 80 werden vogels bedreigd door grootschalige olievervuiling. Die tijd is gelukkig voorbij. Wel worden we nu geconfronteerd met andere uitdagingen.

Balans vinden tussen energie, natuur en voedsel

Het aantal windparken op de Noordzee gaat flink toenemen. Deze duurzame energie hebben we hard nodig. En de toekomstige groei van windparken op de Noordzee is een enorme kans voor natuurontwikkeling. Want windparken op zee bieden een harde ondergrond waarop oesterriffen en ander zeeleven een nieuw thuis kan vinden. Zeker omdat hier niet op de bodem mag worden gevist.

Aan de andere kant vormen windparken een risico voor vogels op de Noordzee. Ze kunnen tegen de wieken aanvliegen en leefruimte verliezen. De meeuw laat dan ook een dilemma zien: we willen meer duurzame energie én we willen dat het goed gaat met de zeevogels. Zulke dilemma’s pakken we aan in het Noordzeeakkoord, dat mede dankzij Stichting De Noordzee tot stand is gekomen. Het vormt de basis voor een zorgvuldige balans tussen energieopwekking, voedselproductie en natuurbescherming.

De meeuw staat voor een mooie toekomst voor al het zeeleven

VariaStrandKlein3

De meeuw in het Noordzeebanket symboliseert de hoop dat een schone en gezonde Noordzee in Nederland binnen handbereik is. Recente positieve ontwikkelingen wijzen namelijk op een mooie toekomst. Zo is natuurgebied de Bruine Bank aangewezen als vogelreservaat. En ladingrestanten zoals paraffine worden steeds vaker in havens afgegeven, waar ze geen bedreiging vormen voor vogels. Ook worden windparken op zee worden zo natuurinclusief mogelijk gebouwd.

Wij geloven dat menselijk gebruik en de natuur met elkaar in balans kunnen zijn. Juist hier in Nederland kunnen we dat bereiken, zodat de meeuw in de toekomst over een schone en gezonde Noordzee vliegt.

Duik dieper in het Noordzeebanket ⤵️