Noordzeeduiker komt naar Den Haag - Kamerleden ontvangen noodkreet uit de Noordzee - Stichting De Noordzee

Vandaag ontvingen Tweede Kamerleden van de vaste kamercomissie van LNV, Polderman (SP), Koppejan (CDA), Ouwehand (PvdD) en Snijder-Hazelhoff (VVD) een noodkreet uit zee. Een duiker van Stichting De Noordzee overhandigde de kamerleden een kaart, waarop staat aangegeven welke gebieden op zee volgens Stichting De Noordzee direct beschermd moeten worden. Donderdag 2 oktober vergadert de vaste kamercommissie van LNV met minister Verburg over beschermde gebieden op de Noordzee.
Stichting De Noordzee vindt dat de overheid zich actiever moet inzetten voor de bescherming van de Noordzee. Al sinds 2005 is bekend welke gebieden Nederland aan gaat melden onder Natura 2000. Helaas is dit nog steeds niet gebeurd. Vóór 1 september moest de overheid gebieden aanmelden bij Europa. Deze deadline is echter stilletjes verschoven naar 1 januari 2009 en verdere vertraging is niet ondenkbaar.
Het aantal gebieden dat de Nederlandse overheid wil gaan aanmelden is onvoldoende: “zowel voor het beschermen van de Noordzee, als voor het voldoen aan de internationale verplichtingen die Nederland heeft,” aldus Sytske van den Akker, projectleider mariene ecologie van Stichting De Noordzee. “De Nederlandse overheid heeft zich zelf via internationale afspraken aan het beschermen van gebieden op zee gecommiteerd. Internationaal moeten de gebieden een samenhangend netwerk gaan vormen. De gebieden die Nederland nu wil aanwijzen vormen nog niet zo’n netwerk.”
De aanbieding van de Noordzeekaart was de afsluiting van de lunchlezing die Stichting De Noordzee vandaag voor de kamerleden organiseerde. Het doel was hen te informeren over het belang van beschermde gebieden voor het algemeen overleg van 2 oktober. Tevens werd door Stichting De Noordzee een stappenplan gepresenteerd.
De belangrijkste punten van het stappenplan:
1. Geen verdere vertraging in het beschermen van de reeds voorgenomen gebieden (Klaverbank, Friese Front, Doggersbank, delen van de Kustzone)
2. Start aanmelding andere reeds bekende gebieden (Centrale Oestergronden en overige delen van de Kustzone)
3. Start aanvullend onderzoek. Maak een goede planning en maak budget vrij.

Personen tweede foto vlnr: Esther Luiten (Adjunct directeur Stichting De Noordzee), Noordzeeduiker (Stichting De Noordzee), Ouwehand (PvdD), Polderman (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD), Koppejan (CDA).