Noordzeeduikers monitoren scheepswrakken - Stichting De Noordzee

Scheepswrakken lijken steeds belangrijker te worden in natuurbeschermingsland. Waar de wrakken enkele jaren terug door veel mensen nog gezien werden als afval op de zeebodem, zien veel partijen de wrakken tegenwoordig meer als kunstriffen. Dit was de reden voor mij om vanuit Stichting De Noordzee samen met team Duik de Noordzee Schoon en Stichting ANEMOON aan de slag te gaan met het monitoren van het dierenleven op scheepswrakken.
Start 2010
Na een start in 2010 gingen we aan de slag met het maken van monitoringsformulieren en onze andere ideeën . Halverwege 2010 hebben we het eerste monitoringsformulier vastgesteld waarmee Noordzeeduikers kunnen vastleggen wat ze onder water gezien hebben. Binnenkort volgt er nog een formulier waarop alle belangrijke beschermde soorten staan die kunnen helpen de scheepswrakken in de toekomst te beschermen.
Vrijwilligers gezocht
Net als het MOO-project in Zeeland, werken we bij de monitoring van scheepswrakken met vrijwilligers. Iedere duiker die op de Noordzee duikt kan meedoen. Als je iets bij wilt dragen door na je eigen Noordzeeduik een formulier in te vullen, dan kun je dit simpelweg doen door zelf formulieren uit te printen en ze op te sturen naar ANEMOON. Iedere duiker, ook zonder verstand van veel dierennamen, kan meedoen. Het is al nuttig om voor 1 soort een melding door te sturen, dus alles wat je invult draagt bij.
Soortentellers
Als je een echte soortenteller bent en ervaring hebt met het MOO, dan kun je je ook aanmelden als meewerkende bioloog aan het Duik de Noordzee Schoon project. Dan kun je (met korting) meevaren op de dagen dat Duik de Noordzee Schoon uitrukt en op de wrakken die we schoonmaken zelf aan het monitoren gaan. Na elke tocht verzamelen we alle formulieren en publiceren een leuk verhaal over wat er is aangetroffen op de scheepswrakken.
Als je hier aan mee wilt doen, stuur dan een bericht aan [email protected]