Noordzeeoverleg: werkgroep Voedseltransitie - Stichting De Noordzee
Noordzeeakkoord

Het Noordzeeakoord is een pakket afspraken over hoe de Noordzee beter te beschermen, te gebruiken en in te richten. Het akkoord is tot stand gekomen door overleg tussen de visserij, energiesector, overheid en natuur- en milieuorganisaties.  

Het akkoord is een belangrijke stap in het realiseren van een gezonde en veerkrachtige Noordzee. Met meer beschermd gebied, verduurzaming van de visserijvloot met een stevig transitiefonds en meer zekerheid over het opwekken van duurzame energie.