North Sea Advisory Council - Stichting De Noordzee
nsac zwart

Het visserijbeleid in de Noordzee is onderdeel van Europees beleid. Het Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) moet overbevissing voorkomen en zorgen voor duurzame visbestanden. Regionale adviesraden (Advisory Councils) voorzien de Europese Commissie en EU-lidstaten van advies over visserijbeheer. NSAC is één van de 11 Europese Adviesraden. De NSAC werkt aan integraal en duurzaam beheer van Noordzeevisserijen. Al sinds de oprichting ervan in 2005, is Stichting De Noordzee onderdeel van de Noordzee Adviesraad.