Oesters uitgezet op de voet van windturbines - Stichting De Noordzee

Erwin Coolen, programmadirecteur De Rijke Noordzee: ‘Windparken krijgen zo een dubbele functie: energie leveren én natuurversterking. Het zou fantastisch zijn als in de toekomst op de voet van iedere windturbine een oesterbank groeit.’

De uitzetting is een initiatief van De Rijke Noordzee en windparkconsortium Blauwwind. Al eerder werden er oesters uitgezet in windparken op de Noordzee, maar dit is de eerste keer dat de voet van de windturbines daar zelf voor wordt gebruikt. Inheemse oesterbanken zijn in Nederland nagenoeg verdwenen. De organisaties hopen met de uitzetting van de dieren te leren over hoe ze de oesterbanken kunnen laten terugkeren. Ze verwachten dat als de oesterbanken terug zijn, dit ook allerlei ander zeeleven aantrekt zoals kreeften, krabben en vissen.

Het zou fantastisch zijn als in de toekomst op de voet van iedere windturbine een oesterbank groeit.

Erwin Coolen, directeur De Rijke NoordzeeTweet dit
https://www.youtube.com/watch?v=M7rD4zm2xMk&t=3s&ab_channel=DeRijkeNoordzee

Deze embed wordt niet getoond, omdat je geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van niet-functionele cookies. Alsnog akkoord?

Fundering

De stroming rondom de fundering is erg sterk. Daarom worden er stenen omheen gestort. Deze steenbestorting beschermt de bodem onder en rond de windturbines tegen erosie en wordt nu dus ook benut voor de oesterproef. De onderzoekers hebben zogenaamde oestertafels laten zakken op de steenbestorting. ‘We hopen dat oesters zich goed thuis voelen rondom de palen. Dat ze gaan groeien, zich voortplanten en de jonge oesters zich vestigen op de voet’, aldus Coolen. Het onderzoek duurt acht jaar. Komend jaar wordt er nog een laag schelpen uitgestort waar de jonge oesters zich op kunnen vestigen.

Kennis opdoen

De uitzetting vond plaats in windpark Borssele III & IV van Blauwwind. Dit windpark ligt op ongeveer 55 kilometer uit de kust vanaf Vlissingen en is nog in aanbouw. Eenmaal klaar gaat het windpark groene stroom leveren dat gelijk staat aan het verbruik van 825.000 huishoudens. ‘Met alle ontwikkelingen die plaatsvinden op Noordzee is het belangrijk om natuur te beschermen’, laat Roeland Borsboom, projectdirecteur van Blauwwind weten. ‘In de toekomst zou ieder windpark een kraamkamer voor onderwaternatuur kunnen zijn. We zijn er trots op dat we met dit project een bijdrage kunnen leveren aan de kennis die daarvoor nodig is’, aldus Borsboom.

De Rijke Noordzee

Het onderzoek met Blauwwind is één van de projecten die De Rijke Noordzee uitvoert. De Rijke Noordzee werd drie jaar geleden opgericht door milieuorganisatie Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee, vanuit de overtuiging dat windparken de toekomstige hotspots zijn voor natuurversterking op de Noordzee. Omdat in de parken niet gevist mag worden, krijgt de natuur kans zich te herstellen en opnieuw te floreren. In nauwe samenwerking met de wind-, waterbouwsector en de wetenschap wil de organisatie een blauwdruk ontwikkelen voor natuurontwikkeling in windparken in Nederland en op termijn wereldwijd.

Dankzij een bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij kan de Rijke Noordzee deze ambitie tot uitvoer brengen.

DRNZ_logo_RGB

De Rijke Noordzee

De Rijke Noordzee, waar wind en natuur elkaar versterken. Bron van duurzame energie, rijk aan natuur en vol leven.