OFL: Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee - Stichting De Noordzee

Het motto van het Onderhandelaarsakkoord is: extra mijlen voor een gezonde Noordzee. Afgesproken is dat de deelnemers aan het Noordzeeoverleg dit Onderhandelaarsakkoord verdedigen ten opzichte van hun respectievelijke achterbannen. Nadat het kabinet het onderhandelaarsakkoord heeft aangeboden aan de Tweede Kamer is er tot en met 31 maart 2020 de gelegenheid tot consultatie in de diverse eigen kringen. Het Noordzeeoverleg hoopt daarna tot definitieve vaststelling van het Onderhandelaarsakkoord over te gaan.

De partijen in het Noordzeeoverleg zijn de ministeries van IenW, EZK, en LNV. De energiesector: NWEA, NOGEPA, EBN, TenneT. De samenwerkende partners in de visserijsector vertegenwoordigd door: VisNed en de Nederlandse Vissersbond. De NGO’s: Stichting De Noordzee, WNF, Greenpeace, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en de brancheorganisatie Zeehavens. Ook Natuurmonumenten ondersteunt het Onderhandelaarsakkoord. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), met Jacques Wallage als voorzitter, begeleidde het Noordzeeoverleg.

De complete tekst van het Onderhandelaarsakkoord is vanaf vandaag te downloaden van de website van het OFL.