Olielek Shell Noordzee - Stichting De Noordzee

Door een gat in een pijpleiding onder een platform van Shell is olie gelekt op 180 kilometer voor de kust van Aberdeen in Schotland.
Shell zegt dat de lekkage onder controle is. Er is wel olie in zee gekomen, maar niet zoveel, zegt Shell: een klein laagje in een gebied van 31 km bij 4 km. Het lek is nog niet dicht.
Het waait vrij hard in de regio. De verwachting van Shell is dat de olie door de hoge golven op natuurlijke wijze verdwijnt en dus de stranden niet bereikt.
Het lek in de leiding werd woensdag met een onbemand onderzeeërtje ontdekt, nadat een laagje olie was gezien. Na die vaststelling werd de toevoer naar de lekkende leiding zo snel mogelijk afgesloten. De Britse overheid stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het lek in de onderzeese pijpleiding.