Olietankers varen te dicht langs Nederlandse kust - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee pleit voor hogere boetes voor tankers die zich niet aan veiligheidseisen scheepvaartroutes houden
Wekelijks vaart een olie- of chemicaliëntanker te dicht bij de kust en houdt zich niet aan de voorgeschreven scheepvaartroute die 35 mijl uit de kust ligt. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Kustwacht, waarin staat dat 67 tankers een boete hebben gekregen in 2010. Als het fout gaat, is zowel de ecologische als economische schade enorm. Stichting De Noordzee vindt dat schepen die zich niet aan de voorgeschreven veiligheidsnormen houden, strenger beboet moeten worden.
Van de tientallen olie- en chemicaliëntankers die zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houden, wordt volgens de kustwacht 99% gepakt. De schepen worden hiervoor beboet, maar blijkbaar nemen zij de boete die maximaal 7.600 euro bedraagt voor lief. Wanneer het fout gaat, dan gaat het ook goed fout en lopen mens en milieu direct gevaar. Zowel de ecologische als economische schade is enorm.
Eelco Leemans, directeur van Stichting De Noordzee: ‘Pas nadat er iets goed fout is gegaan, ziet men de noodzaak om maatregelen te nemen. Wanneer betrokken partijen rekensommetjes maken en kiezen voor overtredingen waardoor mens en milieu in gevaar worden gebracht, is het hoog tijd voor actie’. Stichting De Noordzee pleit voor hogere boetes, betere internationale samenwerking, een mondiale Blacklist met overtreders die structureel worden gecontroleerd.
Daarnaast is Stichting De Noordzee in gesprek met verschillende ladingeigenaren over hun verantwoordelijkheid voor duurzaam zeevervoer. AkzoNobel geeft wat dat betreft het goede voorbeeld door te werken met de Clean Shipping Index en zo te kiezen voor schepen die hoog scoren op milieuprestaties.
Leemans geeft op 20 april een lezing tijdens het congres ‘Oil on the Waves’. Hij kijkt terug op 40 jaar oliebestrijding op de Noordzee zowel offshore als in de scheepvaartindustrie.