Om de tafel voor de Noordzee - Stichting De Noordzee

rtcOp vrijdag 20 februari organiseerde Stichting De Noordzee een Ronde Tafel Conferentie over de toekomst van de Noordzee. Er was een geweldige opkomst van 17 organisaties die betrokken zijn bij bescherming van de Noordzee: Ministeries van I&M en EZ, Rijkswaterstaat, Natuur en Milieu, Waddenvereniging, Vereniging Kust en Zee, Wereld Natuur Fonds, Adessium, Imares, Nioz, Vogelbescherming Nederland, Oceana, Greenpeace, Seas at Risk, Natuurmonumenten, Plastic Soup Foundation, KIMO en Foundations of Success.

Gediscussieerd werd over de toekomst van de Noordzee. Waar liggen de grootste knelpunten, waar de grootste kansen en welke bijdrage kan Stichting De Noordzee hieraan leveren. Duidelijk werd dat er nog veel werk te doen is om de Noordzee gezonder en het gebruik van de Noordzee duurzamer te maken. Onze deskundige rol als dialoogpartner en belangenbehartiger wordt alom gewaardeerd en daar ligt ook een toekomstige rol voor SDN. Alle partijen ervoeren het als zeer waardevol om op deze manier bij elkaar te zitten en van gedachten te wisselen. Wij hebben de intentie in de toekomst hier een vervolg aan te geven. Wij willen alle deelnemers aan deze inspirerende dag hartelijk danken voor hun bijdrage.