Onderhandelingen met IJsland zijn begonnen: Het GVB lijkt een enorm obstakel - Stichting De Noordzee

Door de gevolgen van de economische crisis heeft IJsland nu ook lidmaatschap aangevraagd voor de Europese Unie. De onderhandelingen zijn 27 Juli begonnen en al snel is duidelijk geworden dat het Gemeen schappelijk Visserij Beleid een moeilijk punt gaat worden in de onderhandelingen om het lidmaatschap.
De welvaart van IJsland is sterk afhankelijk van de visserij industrie en binnen zijn exclusieve economische zone (EEZ) gelden eigen regels en wetten die het duurzame gebruik hiervan reguleren. IJsland stelt dat de hoofddoelen van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid volledig in lijn zijn met hun nationale doelen, maar benadrukken dat het GVB niet is ontworpen voor de omstandigheden binnen de EEZ van IJsland. De EEZ van IJsland is enorm groot en grenst niet aan EU-wateren, in tegenstelling tot alle andere lidstaten. Daarbij is de meerderheid van de visbestanden lokaal.
Daarom pleit IJsland voor een specifiek management gebied voor zijn EEZ, waarover IJsland zelf autoriteit behoudt en waarbij gestreefd wordt naar verantwoordelijke visserij management. Op deze manier kan de IJslandse bevolking blijven profiteren van de IJslandse mariene voedingsbronnen.
Deze management methode is in strijd van het vrije toegang regels van het GVB en is zodoende een groot obstakel in de onderhandelingen. Deze toegangsonderhandelingen zullen tussen de 12 en 18 maanden zullen duren.