Ondertekening maatschappelijk convenant Noordzeevisserij - Stichting De Noordzee

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van LNV, Productschap Vis, Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee.

Op donderdag 5 juni maken het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de visserijsector, het Productschap Vis, het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee afspraken voor een duurzame en door de samenleving gewaardeerde Noordzeevisserij.
In het convenant maken de partijen afspraken op het gebied van duurzame vis, communicatie, onderwijs en scholing, beschermde gebieden in de Noordzee en bestandsbeheer.