Onderwatergeluid zeescheepvaart steeds hoger op de agenda - Stichting De Noordzee

In nationaal verband (Kaderrichtlijn Marien, KRM)- en internationaal (OSPAR en IMO) krijgt het onderwerp onderwatergeluid steeds meer aandacht. Onderwatergeluid wordt als een potentieel probleem gezien voor het behalen van de “Goede Milieu Toestand” gedefinieerd in de KRM.
Op 20 januari was ik dagvoorzitter bij een bijeenkomst van het platform Scheepsemissies over onderwatergeluid. Bronnen, effecten en technologische ontwikkeling kwamen hierbij aan bod.
Rederijen, toeleveranciers en werven zullen in toenemende mate met dit onderwerp geconfronteerd worden. Het is dan ook noodzakelijk om te weten wat er speelt op nationaal- en internationaal verband en welke technologieën reeds beschikbaar zijn of ontwikkeld dienen te worden om geluidsemissies te reduceren. Stichting De Noordzee brengt het komende jaar de effecten van onderwatergeluid onder de aandacht.
Na afloop van de bijeenkomst ben ik geïnterviewd over onderwatergeluid door Wereldomroep.