Onderzoek ICES bevestigt: Nederlandse paling herstelplan onvoldoende - Stichting De Noordzee

Paling is een bedreigde diersoort. De Europese ministers hebben een herstelplan aangenomen. Elk land moet daarvoor een eigen plan opstellen. Het paling herstelplan dat Nederland dit voorjaar heeft ingediend in Brussel is niet goedgekeurd door de Europese Commissie. Ook de biologen van het onafhankelijke adviesorgaan ICES (International Council for Exploration of the Sea) vinden de Nederlandse invulling van het aalherstelplan onvoldoende. Zo blijkt nu uit het advies dat Minister Verburg gisteren – onder druk van de vissers- openbaar heeft gemaakt en aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Het door Nederland ingediende herstelplan voor de paling is tot stand gekomen met steun van de palingvissers. Het houdt onder meer in dat er 157 ton schieraal moet worden uitgezet en er verder onbeperkt op paling gevist kan worden. Volgens de ICES biologen is dat niet voldoende. Minister Verburg heeft daarop het plan aangepast en drie maanden sluiting van de visserij aangekondigd.
Het ICES advies was eigenlijk niet openbaar. Op 3 september heeft de minister het onder druk van de vissers alsnog openbaar gemaakt. De vissers hadden hier om gevraagd, omdat zij het vermoeden hadden dat het advies informatie bevatte die in hun voordeel was.
Echter, de nieuwe onderzoeksgegevens bevestigen de dramatische situatie van de paling alleen nog maar meer. ICES concludeert dat de visserij-inspanning teruggebracht moet worden tot minder dan 15% van de huidige visserij-inspanning. Dit is zelfs nog verder dan de 50% reductie die het Europese herstelplan eist!
Een alternatief voor de tijdelijke sluiting, namelijk het uitzetten van een enorme hoeveelheid glasaal (80-130 ton), blijkt niet reëel. Enerzijds zou dit veel te duur zijn en anderzijds zijn zulke hoeveelheden glasaal niet eens meer te vangen.
Hoeveel bewijs hebben de palingvissers nog meer nodig om overtuigd te worden van de noodzaak van de drie maanden sluiting die de minister nu voorstelt?