Onderzoeksresultaten eerste windpark op zee - Stichting De Noordzee

Vandaag en gisteren, 11 en 12 oktober, ben ik naar het symposium geweest waar de resultaten van het ecologische onderzoek bij het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) werden gepresenteerd, als afronding van een 5 jaar durend monitoring programma. Het OWEZ was het eerste Nederlandse windpark op zee en bedoeld om ervaring op te doen voor toekomstige parken. Gelukkig zijn er geen heel grote negatieve effecten gevonden. Sommige vogelsoorten, zoals aalscholvers worden aangetrokken door het gebied, sommige reageren neutraal, maar soorten als jan-van-genten vermijden het windparkgebied. Dat er geen grote negatieve effecten op zijn getreden komt ten dele door de locatie van OWEZ; er komen geen grote aantallen gevoelige vogelsoorten of zeehonden voor.
In een windpark mag niet worden gevist. De verwachting was dat het bodemleven tussen de turbines rijker zou zijn dan in het beviste gebied. Er zijn geen significante veranderingen waargenomen. Slechts beginnende ontwikkelingen. Onderzoek op langere termijn is nodig om te zien wat er gebeurt. Deze conclusie gold voor meer onderwerpen, zoals vogels en bruinvissen. In andere landen is bijvoorbeeld door onderzoekers ontdekt dat zee-eenden na een paar jaar toch het windpark gingen gebruiken.
Bij het OWEZ is geen onderzoek gedaan naar effecten tijdens de aanleg van het park. Uit andere landen is bekend dat vooral bij heien zeezoogdieren tot wel 20 km worden verjaagd. In de discussies kwam ook telkens naar voren dat cumulatieve effecten bij grootschalige windparken een belangrijk zorgpunt is. Om dat goed te kunnen meten en te voorspellen, is meer en goed wetenschappelijk onderzoek een must. Internationale samenwerking is zeer belangrijk en juist ook samenwerking tussen industrie, overheden en wetenschappers.
Het onderzoek van OWEZ heeft veel informatie opgeleverd en ook meer duidelijkheid in vervolgvragen. Stichting De Noordzee vindt het erg belangrijk dat dit onderzoek verder wordt uitgevoerd en dat inzichten worden gebruikt voor volgende parken, zodat de ontwikkeling van offshore wind op een ecologisch verantwoorde wijze door kan gaan.
Auteur: Sytske van den Akker.
Zie hier de RTL Nieuws uitzending van donderdag 11 oktober, met Sytske.