Duurzaam voedsel - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee wil:

  • Duurzame visserij –  maximaal duurzame oogst en zo min mogelijk bijvangst
  • Transparante en effectieve handhaving
  • Risico’s adresseren en kansen benutten bij ontwikkeling van aquacultuur

Om duurzaam voedsel te produceren heb je kennis, stevig beleid en goede samenwerking nodig. Op al die punten werken wij nauw samen met de overheid, visserij en andere belanghebbenden. Soms in de rol van aanjager, maar ook als gesprekspartner of adviseur.

Linda Planthof, projectleider Duurzaam Voedsel