Duurzame visserij - Stichting De Noordzee

De Noordzee is al eeuwen een belangrijke bron van voedsel. De Noordzeevisserij heeft een rijke geschiedenis en cultuur. Het gebruik van de Noordzee is uit balans geraakt met de natuur en met name in de tweede helft van de vorige eeuw werd de Noordzee zwaar overbevist. Door bodemvisserij is het ecosysteem veranderd en verarmd. Ondanks verbeteringen in visserijbeleid en het herstel van commerciële visbestanden, zoals haring en schol, staat de natuur in de Noordzee er op dit moment slecht voor. Een gezond, veerkrachtig ecosysteem is een voorwaarde voor de toekomst van de eiwitvoorziening uit zee. Wij zetten ons daarom in voor de verduurzaming van de visserij en verbetering van visserijbeheer.

Stichting De Noordzee wil:

Duurzaam beheer van visbestanden in de internationale Noordzee 

  • Duurzame visserij: geen overbevissing & gezonde visbestanden  
  • Implementatie van ecosysteemgericht visserijbeheer 
  • Selectieve visserij met zo min mogelijk bijvangst 
  • Minimaliseren bijvangst bedreigde en beschermde dieren zoals zeezoogdieren, vogels en haaien  
  • Transparante en effectieve controle & handhaving 
  • Afvalvrije visserij

De Noordzee is een waardevol en divers ecosysteem met prachtige onderwaternatuur en een enorme productiviteit. Wanneer dit ecosysteem in een gezonde balans is, vinden wij de Noordzee geschikt voor duurzame voedselproductie, passend in de draagkracht van het systeem. Om die gezonde balans te bereiken werken wij nauw samen met de overheid, visserij en andere stakeholders. We zijn gesprekspartner, aanjager en adviseur.”

Merel den Held, Projectleider Natuur en Duurzame Visserij

Onze projecten

underwater-gannets-2023-11-27-05-15-39-utc

CIBBRiNA: samenwerken om de bijvangst van bedreigde diersoorten in Europese visserijen te minimaliseren

In het project CIBBRiNA werkt Stichting De Noordzee met vissers, autoriteiten, wetenschappers en andere stakeholders uit 13 Europese landen. Samen…

20220805_211601

Noordzeeoverleg: werkgroep Voedseltransitie

Het Noordzeeakoord is een pakket afspraken over hoe de Noordzee beter te beschermen, te gebruiken en in te richten. Het akkoord is tot stand gekomen…

Zonsondergang

Pelagic Advisory Council 

Pelagische vissen zijn veelal kleine, snel groeiende, relatief kortlevende vissoorten zoals haring en sardine. Ze spelen een belangrijke sleutelrol…

North Sea Advisory Council

Het visserijbeleid in de Noordzee is onderdeel van Europees beleid. Het Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) moet overbevissing voorkomen…

Ons team