Natuurvriendelijke energie - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee wil:

 

  • Windenergie op zee: de schade aan de natuur wordt zoveel mogelijk beperkt. En de kansen optimaal benut.
  • Goed onderzoek naar de potentie van natuurversterking in windparken
  • De olie- en gasindustrie opereert volgens de hoogst mogelijke ecologische standaarden

Windparken op zee zijn nodig om het klimaatakkoord van Parijs te halen. En ‘Parijs’ willen we halen, om onze natuur te beschermen! Daarom zetten wij ons in samen met andere partijen – zoals de overheid, energiemaatschappijen, collega-ngo’s en wetenschappers – hier vol voor in. Het verkleinen van de schade aan de natuur door wind en gas op zee en tegelijkertijd een focus op de kansen voor natuurherstel: dit alles maakt dit onderwerp heel veelzijdig en uitdagend.

Heleen Vollers, projectleider Natuurvriendelijke Energie