Ruimte voor de natuur - Stichting De Noordzee

De Noordzee is namelijk een prachtig natuurgebied. Met een enorme rijkdom aan flora, vissen en andere dieren. Tegelijkertijd is het een van de allerdrukste zeeën ter wereld. Voor een gezonde Noordzee is het belangrijk dat er grote stukken worden beschermd tegen menselijke activiteit. Daar krijgen soorten de rust en ruimte om te herstellen. Dat maakt de héle Noordzee gezonder.

Stichting De Noordzee wil:

• 30% effectieve bescherming waaronder 15% gesloten voor bodemberoerende visserij in 2030

• Goed onderzoek over Noordzeenatuur en (bodem)bescherming

• Natuurvriendelijke zandwinning en -suppletie

‘Mens en natuur zijn onlosmakelijk verbonden op de Noordzee. Er moet een goede balans zijn tussen duurzaam gebruik en ruimte geven aan de natuur. Tussen alle belangen die op onze Noordzee spelen, zorgen wij ervoor dat ook de stem van de natuur wordt gehoord.’

Ewout van Galen, programmaleider
4330_UvD_170620_Zeeduivel_Pim_s wrak_Doggersbank

Beschermde gebieden in de Noordzee

De kustzone van de Noordzee is een dynamisch gebied, en de soorten die er leven worden beïnvloed door golven en getijden. Het is een belangrijk…