Schone zee - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee wil:

• Geen afval in zee en op de stranden

• Een stop op de instroom van afval via de grote rivieren

• Een schone en duurzame scheepvaart zonder emissies naar het water en de lucht

• Een grote en actieve betrokkenheid van Nederlanders bij een schoon strand en schone rivieren

 

‘Iedereen – van consument en recreant tot visser, schipper en energieleverancier – deelt de verantwoordelijkheid voor onze Noordzee. De Noordzee is een waardevol gebied en heeft bescherming nodig. Daarom zet ik me in voor minder afval in zee en op het strand en voor een schonere scheepvaart. Wij werken aan duurzame oplossingen met overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, en zijn uiteraard veel op het strand te vinden!’