Onze positie over energie-eilanden door Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu vinden dat nut en noodzaak voor de samenleving zorgvuldig moet worden aangetoond. Zij hebben kansen en risico’s in kaart gebracht in de positie ‘Positie energie-eilanden – Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu’.

Wij definiëren energie-eilanden als volgt:

Een kunstmatig eiland is omgeven door zee en is hetzij geheel tot aan de bodem opgevuld, hetzij (deels) drijvend en aan de bodem verankerd. In principe is een zeewering aanwezig en wordt het eiland toegankelijk gemaakt via een haven.

Belangrijk verschil met een installatie zoals een mijnbouwplatform is het semipermanente karakter, waarbij eerder aan 100 jaar of langer is te denken, dan aan 30 tot 40 jaar (levensduur installaties).

Het aanleggen van energie-eilanden is een van de mogelijkheden voor Nederland en de andere landen rond de Noordzee om de klimaatdoelen te halen en betaalbaar te houden. In de klimaatplannen is een grote rol weggelegd voor windparken op zee. Die worden steeds verder uit de kust gebouwd. Dat maakt het lastiger en duurder om de stroom naar land te transporteren. Kunstmatige energie-eilanden op de Noordzee moeten de windparken daarom met elkaar en de omringende landen gaan verbinden.

Web van energie-eilanden

Een web van energie-eilanden is technisch, economisch én juridisch haalbaar om te bouwen. Dat blijkt uit onderzoeken van het North Sea Wind Power Hub consortium. Daarin werken TenneT en Gasunie samen met de Havenbedrijf Rotterdam, en de Deense netbeheerder Energinet. Voor de eilanden zijn drie basisontwerpen gemaakt: zandeilanden, caisson-eilanden (afgezonken bakken gevuld met zand) en platforms op palen. In het nieuwe Deense regeerakkoord staat dat er een windhub op zee zal komen.

Goede afweging

Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu zien dat energie-hubs een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de energietransitie. Er kleven echter ook veel ecologische risico’s aan. Vooral de cumulatie van deze ontwikkelingen zal een nog grotere druk op een al verzwakt ecosysteem leggen. De eventuele komst van energie-eilanden moet daarom te allen tijde getoetst worden aan de draagkracht van het ecosysteem, als op zichzelf staande ontwikkeling als ook in relatie tot andere economische activiteiten in deze gebieden. Verschillende kansen en risico’s voor de natuur en biodiversiteit, kosten, ruimtegebruik en tempo zijn in kaart gebracht. Het is van cruciaal belang dat er een goede afweging wordt gemaakt tussen belangen van alle partijen als scheepvaart, zandwinning, visserij, aquacultuur en natuur en mogelijke risico’s en impact op het milieu. Met deze positie willen Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu een bijdrage leveren aan de discussie en de keuze tussen de verschillende basisontwerpen.

Meer weten?

Alle informatie is te vinden in onze gezamenlijke position paper ‘Standpunt energie-eilanden’. Voor verdere vragen kun je per mail contact opnemen met Heleen Vollers via [email protected].

Download de Positie energie-eilanden van Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu

HeleenVollers

Heleen Vollers

Senior Projectleider Natuurvriendelijke Energie

Mijn opa was kapitein bij Rederij Amsterdam en voer jarenlang de hele wereld rond. Tijdens mijn sabbatical deed ik onderzoek naar zijn …
Profielpagina