Stichting de Noordzee

Onze doelen

Het Nederlands deel van de Noordzee is anderhalf keer zo groot als ons landoppervlak. Een groot stuk Nederland, dat van oudsher een belangrijke drager is van onze economie en dit in de toekomst ook zal blijven. Tegelijkertijd is de Noordzee ook ons grootste natuurgebied, rijk aan divers zeeleven. Maar het ecosysteem staat onder druk door de vele menselijke activiteiten. Door duurzaam gebruik van de Noordzee valt er meer winst te behalen, zowel voor de natuur als voor de mens.

Dit zijn onze doelen:

Beschermde natuurgebieden
Schone zee
Duurzame visserij
Natuurvriendelijke energie