Op jacht naar spookkreeften - Stichting De Noordzee

Tijdens onze expeditie Doggersbank in 2011 ontdekten we dat de inheemse spookkreeft ‘wandelend geraamte’ in groten getale op de wrakken aanwezig is. Dit diertje is een echte hard substraat bewoner, maar is op onze kusten erg zeldzaam. Daar is juist zijn Japanse broer, de harige spookkreeft, erg algemeen. Deze buitenlandse versie (een invasieve soort) is op wrakken afwezig. Beide soorten leven alleen op harde objecten zoals boeien, wrakken, windmolens en havenhoofden. Ze overleven niet op locaties waar alleen zandbodem is. 

Sinds 2013 zoek ik tijdens al mijn Noordzeeduiken naar spookkreeftjes, om te onderzoeken waarom deze soorten op verschillende plekken aan/en afwezig zijn. Door alle plaatsen waar deze soorten wel of niet aanwezig zijn te vergelijken met elkaar en te kijken wat de verschillende omstandigheden zoals stroming, temperatuur en voedselaanbod zijn, wil ik modelleren wat het verspreidingsgebied is van beide soorten in de Noordzee. Hierdoor kunnen we leren van de verschillende voorkeuren van zulke diersoorten en misschien toekomstige invasies beperken.

Ook tijdens deze expeditie ben ik op zoek gegaan, en met succes. Op elke wrak treffen we spookkreeftjes van verschillend pluimage aan. Maar niet op elk wrak is de inheemse soort aanwezig. Het lijkt erop dat er juist op de Doggersbank andere soorten spookkreeften leven dan die ik zoek. De eerste paar wrakken die we onderzoeken herbergen een soort die in Nederland nog maar twee keer eerder gezien is. Blijkbaar is de Doggersbank nog steeds in staat om nieuwe soorten aan onze lijsten toe te voegen.

Joop Coolen
Duik de Noordzee Schoon