Op zoek naar oplossingen voor afval op zee - Stichting De Noordzee

Terwijl u dit leest drijft er in de Noordzee 20.000 ton afval rond, voornamelijk plastic. Dat is genoeg om 4000 vrachtauto’s mee te vullen. Afval op zee, afkomstig van visserij, toerisme, scheepvaart en van land, veroorzaakt veel problemen. Dieren raken erin verstrikt of zien de soms minuscule stukjes plastic aan voor voedsel. Stichting De Noordzee is daarom tijdens een seminar met vertegenwoordigers van de scheepvaartsector op zoek gegaan naar concrete oplossingen voor dit (wereldwijde) probleem.
Op 29 oktober heeft het platform Scheepsemissies een seminar georganiseerd over het beheer van scheepsafval in de maritieme sector. Tijdens het seminar Scheepsafval zijn vertegenwoordigers van de scheepvaartsector en afvalverwerkers op zoek gegaan naar concrete oplossingen voor dit (wereldwijde) probleem. Afval is een negatief en onnodig bijeffect van de scheepvaart.
De aanleiding voor het seminar waren recente studies naar het voorkomen van afval in zee van OSPAR, KIMO en IMARES en verschillende media berichten over de enorme afvaleilanden die in de Pacific Ocean drijven, de zogenaamde ‘Pools of Garbage’.
Na een rondleiding door een Haven Ontvangst Installatie (HOI) van de firma Bek en Verburg hebben de deelnemers kennis en ervaring uitgewisseld. Hierbij zijn we gezamenlijk ingegaan op een scala aan oplossingen om het afvalprobleem uit de wereld(zeeën) te helpen:
• Preventie van afval
• Beheer aan boord van schepen
• Inzameling en verwerking in havens
• Communicatie en bewustwording
Uit de lezingen bleek dat ondanks genomen maatregelen als de Europese richtlijn Haven Ontvangst Installaties (2000/59/EC) en Marpol Annex V, het probleem van afval in de zee niet afneemt. Mogelijk biedt de Europese Kaderrichtlijn Marien (KRM) nieuwe mogelijkheden. Dan zal wel de administratieve rompslomp verminderd moeten worden en er een mentaliteitsverandering bij alle betrokkenen op gang moeten komen.
Het nieuwe Waste 2 Value project van de Noorse reder Wilhelm Wilhelmsen biedt hiervoor aanknopingspunten en is een mooi voorbeeld van een commerciele marktpartij die zijn verantwoordelijkheid neemt. Stichting De Noordzee stimuleert de Nederlandse reders dit positieve voorbeeld te volgen.