Open brief aan MSC: neem verantwoordelijkheid zoals beloofd - Stichting De Noordzee

Samen met de Waddenvereniging en 13 andere partijen hebben een brief gestuurd naar de Meditteranean Shipping Company. Het doel van deze brief om bij MSC aan tafel te komen. We zijn niet tevreden over de afhandeling van de containerramp. Nog steeds is alle verloren lading nog niet opgeruimd en is slechts een fractie van de ingediende claims voor de opruimkosten vergoed. Daarnaast vragen we aandacht voor wat er gedaan kan worden door MSC en de sector om dit soort rampen in de toekomst te voorkomen.

 

 

Lees hieronder de brief:


 

Mediterranean Shipping Company 

Attn: Mr. Diego Aponte, CEO

S.A. Chemin Rieu 12-14,

1208 Geneva Switzerland

Harlingen,  6 september 2019

Geachte heer Aponte,

Recentelijk maakte Rijkswaterstaat bekend dat zij de komende maand nog actief, op eigen kosten,  ladingresten van de MSC Zoe gaat ruimen. Het is de vraag of al deze kosten door de Mediterranean Shipping Company vergoed zullen worden. Gezien het principe ‘de vervuiler betaalt’ is dat opmerkelijk. Ook andere aspecten in de afhandeling van de containerramp door MSC hebben ons bevreemd. Wij willen graag met u in gesprek hoe, in vervolg op de containerramp, uw commitment aan het duurzaam gebruik van de zee in praktijk kan worden gebracht. ‘Never waste a good crisis’ is daarbij ons motto. 

Op 2 januari jl. raakten stranden, duingebieden, kwelders en wadplaten van het waddengebied en grote delen van de Noordzeekustzone bezaaid met rommel en plastics. Deze rommel was afkomstig   uit de 342 containers die de MSC Zoe in de nacht van 1 op 2 januari verloren had. Dankzij de directe, snelle en vaak belangeloze inzet van vele organisaties en personen kon het gebied op het eerste gezicht worden opgeruimd, maar schoon is het nog lang niet. Nog steeds worden kleine plastic korrels (granulaat) tijdens strandopruimacties, zoals de landelijke Boskalis Beach Cleanup Tour in augustus, gevonden. Ook komen her en der spullen uit de containers onder het zand vandaan en krijgen vissers regelmatig rommel in hun netten. In januari verklaarde MSC stellig dat het zou doorgaan met zoeken en opruimen ‘tot de laatste container gevonden is’. Maar op dit moment zijn nog steeds 47 containers zoek en zijn de direct gemaakte kosten voor het opruimen slechts voor een klein deel vergoed. 

Waddenvereniging, Stichting De Noordzee en de organisaties die deze brief mede hebben ondertekend, vinden het de hoogste tijd dat de Mediterranean Shipping Company concrete stappen onderneemt. We verwachten dat de rederij niet alleen alle schade ruimhartig vergoedt, maar ook investeert in bestrijding van de langetermijngevolgen en zich richt op verduurzaming van het containervervoer. Daarnaast vragen we dringend de routing van containerschepen zodanig aan te passen dat bij onverhoopte ongelukken kwetsbare zeegebieden minder risico lopen. Dit kan, gezien de bijzondere natuurwaarden van deze gebieden, via extra regelgeving zijn beslag krijgen. Maar liever willen wij dat de rederijen vrijwillig afzien van het varen op routes waar de scheepvaart een groter gevaar loopt, zoals de relatief ondiepe route langs de Waddeneilanden. 

Zoals gezegd leiden de gesprekken tussen de Nederlandse overheid en vertegenwoordigers namens uw rederij niet tot snelle afhandeling van de schade en vergoeding van de kosten. Wij vinden dat uw rederij zich niet langer mag verschuilen achter juridische scherpslijperijen. MSC, als wereldleider op scheepvaartgebied en als bedrijf dat zich gecommitteerd voelt aan de bescherming van het zeemilieu, dient significant bij te dragen aan verdere verduurzaming van het containervervoer. Naast het vergoeden van de direct gemaakte kosten ten gevolge van de containerramp denken wij aan het investeren in langjarig onderzoek, onder andere naar het aanpassen van de routing, het ontwikkelen van nieuwe bergings- en opruimmethodieken en innovaties in het duurzaam containervervoer. Voordat het stormseizoen, in oktober weer aanbreekt en ongetwijfeld nieuwe rommel uit de containers op onze stranden aanspoelt, willen wij hierover graag met u in gesprek. Wij kijken uit naar uw spoedige reactie. 

Met vriendelijke groet,

Floris van Hest, directeur Stichting De Noordzee

Lutz Jacobi, directeur Waddenvereniging

 

Mede namens,

– Wetlands International, Jane Madgwick

– Seas At Risk, John Maggs

– Stichting Zeehondencentrum Pieterburen, Nick Kuizenga

– Visserijvereniging Ons Belang Harlingen, Barbara Holierhoek

– Visserijvereniging Hulp in Nood, Lauwersoog, Barbara Holierhoek

– Vereniging Natuurmonumenten, Arjen Kok

– Stichting Het Groninger Landschap, Marco Glastra

– It Fryske Gea, Henk de Vries

– Stichting WAD, Lenze Hofstee

– Vogelbescherming Nederland, Fred Wouters

– Vereniging Wadvaarders, Rob Leemans

– Doe eens Wad, Nienke Dijkstra

– Stichting Duik de Noordzee Schoon, Klaudie Bartelink