Oplossingen voor heien op zee - Stichting De Noordzee


Geluid onder water krijgt steeds meer aandacht van wetenschappers, overheden en NGO’s. Er is natuurlijk geluid van golven en dieren zelf, maar er is ook door ons mensen veroorzaakt geluid, wat zeer storend kan zijn voor het zeeleven. Zoals heien op zee voor de bouw van windparken. Stichting De Noordzee werkt aan een project waarin wij zoeken naar alternatieven voor het heien van windparken. Het doel van dit project is om zowel negatieve invloeden op onderwater leven, als een vertraging in de bouw van windparken op zee te voorkomen. Op 10 februari jl organiseerden wij het symposium Sound Solutions, om samen met de windsector, overheid en wetenschap te kijken naar mogelijke oplossingen voor dit probleem.
Download hier het verslag van de dag (in Engels), of zie onze pagina /soundsolutions.
Achtergrond
De aanleg van windparken op zee kan met behulp van verschillende technieken. De meest toegepaste techniek in ons deel van de Noordzee is heien. Heien is, naast scheepvaart, seismisch onderzoek en ontploffingen één van de grootste bronnen van geluid onder water. Deze bouwmethode kan veel invloed hebben op de Noordzeenatuur. De schokgolven van het heien kunnen gehoorschade opleveren voor zeezoogdieren die zich in de directe omgeving bevinden, of de dieren in een groot gebied verstoren. De landen rond de Noordzee, Nederland, Duitsland, Engeland, België, Denemarken en hebben ieder hun eigen regels om onderwater geluid te reduceren. Dit is verwarrend. Zo mag er in Nederland vanwege de potentiële negatieve effecten op het zeeleven maar gedurende een half jaar worden geheid in een gebied. Zulke regels kunnen mogelijk vertraging opleveren.
Symposium Sound Solutions
De interesse in het symposium was enorm groot, gemêleerd en internationaal. Met experts vanuit verschillende disciplines, zoals offshore bedrijven, energiemaatschappijen, universiteiten, ontwikkelaars, geluidsexperts, Ngo’s, overheden en consultants, uit Duitsland, Denemarken, Engeland, België en zelfs Zuid-Afrika.
Na de inleidende presentaties over de effecten van onderwatergeluid op het zeeleven, door geluidsexperts Wim Verboom en Ron Kastelein, en de schets van de Nederlandse situatie door Sander de Jong van Rijkswaterstaat, presenteerden negen bedrijven hún oplossing voor het reduceren van onderwater geluid. Deze oplossingen waren zowel gericht op het verminderen van geluid tijdens het heien, als geheel andere technieken waarmee windmolens op zee neergezet kunnen worden. Alle deelnemers konden stemmen welke drie oplossingen zij graag in de middag tijdens de eerste workshop zouden willen bespreken. De tweede workshop richtte zich specifieker op regelgeving door overheden en onderzoek.
Conclusies
De algemene tendens tijdens de plenaire terugkoppeling van de workshops was dat heien een techniek is die achterhaald raakt. Het is nu nog een van de weinige bewezen technieken, laag in kosten en het meest bekend. Daarom moet op korte termijn gekeken worden naar geluidsreducerende technieken die de schokgolven van de heiklappen opvangen. Maar zelfs mét geluidsreductie is de geluidsnorm nog heel hoog. Daarom zijn alternatieve bouwmethoden de toekomst. Verder blijkt het heel moeilijk te zijn om tot één internationale regelgeving te komen, die voor alle Noordzeegebieden zal werken. Er zou een werkgroep moeten komen die zich meer richt op deze internationale afstemming. Ook onderzoek blijft een essentieel onderdeel om meer te weten te komen over de effecten van geluid, maar ook is onderzoek nodig naar geluidsreducerende maatregelen en alternatieve bouwtechnieken. Omdat er internationaal veel onderzoek gedaan wordt, dat niet altijd gedeeld wordt, zou ook hier een internationaal platform een uitkomst kunnen bieden.
Meer informatie over ons project: www.noordzee.nl/soundsolutions