Oproep aan Europese ministers: bescherm de Noordzee - Stichting De Noordzee

Nederlandse minister laat verstek gaan bij internationale Ministersconferentie
Vandaag start de internationale OSPAR Ministersconferentie in Bergen, Noorwegen. De hele week praten ministers uit 16 landen in het Noordoost Atlantisch gebied en de Europese Commissie over de toekomst van de zeeën, waaronder de Noordzee. Stichting De Noordzee (SDN) doet een dringende oproep aan de ministers om de huidige matige milieutoestand van de Noordzee te verbeteren. Op vrijdag 24 september biedt de natuurorganisatie een ‘afvalmanifest’ aan de ministers aan.
Ondanks de beleidsinspanningen van de afgelopen 10 jaar, gaat het helemaal niet goed met de Noordzee: de biodiversiteit neemt nog steeds af en de hoeveelheid afval in zee vermindert niet. Bij de OSPAR Ministersconferentie worden belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van de Noordzee. Een daadkrachtig optreden van de ministers met duidelijke vervolgafspraken, doelen en deadlines is van groot belang. Stichting De Noordzee is teleurgesteld dat er geen Nederlandse minister aanwezig zal zijn.
Manifest afval – No Place For Waste
‘Los het marine afvalprobleem voor 2035 op’, dat is waar Stichting De Noordzee op aandringt bij alle ministers. Het tussendoel voor 2020 is 40% reductie van de hoeveelheid afval in zee. Dit betekent dat er maximaal 240 afval items per 100 meter strand gevonden worden, in plaats van ruim 400 items zoals in de afgelopen 10 jaar. Ook moet het aantal Noordse stormvogels met plastic in de maag dan teruggedrongen zijn tot 50%. Samen met onder andere KIMO, Seas At Risk en Surfrider Foundation, biedt SDN een manifest aan op vrijdag 24 september. Tijdens de aanbieding wordt ter plekke een stormvogel ontleed door dr. J.A. van Franeker, verbonden aan Wageningen IMARES, om te kijken naar het afval in de maag.
Teruggang biodiversiteit
Ook de teruggang van de biodiversiteit in zee en de toenemende druk van menselijke activiteiten op het leven in zee baart Stichting De Noordzee zorgen. De natuurorganisatie heeft daarom samen met onder andere het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, Birdlife International en Seas At Risk een lijst met punten opgesteld, waar de ministers dringend mee aan de slag moeten.
OSPAR Ministersconferentie
Het OSPAR-verdrag is door 16 partijen ondertekend en in 1998 werking getreden. De doelstelling is het nemen van noodzakelijke maatregelen om de Noordoost Atlantische Oceaan, inclusief de Noordzee, te beschermen tegen de nadelige gevolgen van menselijke activiteiten. Op deze manier wordt de gezondheid van de mens gewaarborgd en blijft het mariene ecosysteem in stand. Eens in de paar jaar vindt de OSPAR Ministersconferentie plaats, waarbij voor de zes werkvelden (gevaarlijke stoffen, nutriënten, radioactieve stoffen, biodiversiteit, offshore activiteiten en assesment & monitoring) strategieën en doelstellingen worden bepaald.