Stichting de Noordzee

Oproep richting overheid: "Start nu met monitoring van rivierafval"

20 mei 2020

Samen met IVN en de Plastic Soup Foundation heeft Stichting De Noordzee vorige week een zienswijze ingediend voor de actualisatie van Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). De KRM verplicht alle Europese lidstaten tot het vaststellen van een mariene strategie om hun zeeën schoner en gezonder te maken. In deze strategie staat nu niets over het monitoren van afval op rivieroevers, terwijl veel afval via de rivieren in zee terechtkomt. Daarom pleiten we vanuit ons gezamenlijke initiatief Schone Rivieren voor een wettelijke verplichting van afvalmonitoring op rivieroevers.

Dat er nog geen wettelijke verplichting voor het monitoren van rivierafval is vinden we problematisch. Dit is dé reden geweest waarom we in 2017 met Schone Rivieren zijn gestart met een grootschalig rivierafvalonderzoek. Want meten is weten. En weten is in actie kunnen komen. De resultaten van ons Schone Rivieren-onderzoek laten een duidelijk beeld zien: onze rivieren zijn vervuild. En dus is actie nodig.

Onze zienswijze
Wij pleiten er daarom voor om landelijke rivierafvalmonitoringen langs de oevers in het stroomgebied van de Rijn, Maas, Schelde en de Eems op te nemen in de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Dit zijn onze argumenten:

  1. Meten is weten. Monitoring levert informatie op over de hoeveelheid en typen afval die via rivieren naar onze Noordzee stromen.
  2. Zonder structurele monitoring is het lastig om specifieke brongerichte maatregelen te formuleren en verantwoordelijke waterbeheerders (Rijkswaterstaat en waterschappen) en provincies, gemeenten en buurlanden te verplichten om maatregelen te nemen richting vervuilende sectoren.
  3. Het speciaal voor rivieren ontwikkelde OSPAR-protocol is bewezen zeer geschikt voor het karakteriseren van het type en de samenstelling van zwerfafval op rivieroevers.

Voor een effectieve bronaanpak van zwerfafval in zee is gestandaardiseerde monitoring noodzakelijk. De op rivieren gerichte OSPAR-methodiek is nu al beschikbaar en geschikt bevonden door Wageningen Universiteit, deze behoeft dus geen jarenlange ontwikkeling. Daarnaast is het van groot belang dat het onderzoek en de gebruikte methodiek worden afgestemd in Europa zodat gegevens met elkaar vergeleken kunnen worden. Alleen dan kunnen er met de resultaten gezamenlijke Europese maatregelen genomen worden. Schone Rivieren zet zich hiervoor in. We kijken uit naar de reactie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op onze zienswijze.

rivieren.JPEG