OR ELSE: ecologisch verantwoord zandwinnen op de Noordzee - Stichting De Noordzee
VoxAmalia3
Zandsuppletie met sleephopperzuiger. Beeld door: van Oord

Een hogere zeespiegel zorgt ervoor dat duinen, dijken en stormvloedkeringen zwaarder worden belast. Dit kan op termijn leiden tot duinafslag en een lagere bescherming tegen stormvloeden. Om onze kust te beschermen wordt er in Nederland jaarlijks zo’n 10 tot 12 miljoen kubieke meter zand gewonnen. Dit zal in de komende decennia alleen maar stijgen. 

Daarnaast vergt niet alleen kustbescherming, maar ook infrastructuur de nodige zandwinning. Er wordt jaarlijks zo’n 13 miljoen kubieke meter zand gewonnen als ophoogzand voor wegen en woonwijken, en voor beton- en metselzand. Vanwege de grote vraag naar woningen gaat ook dit volume groeien. 

Vijfjarig onderzoek op de Noordzeebodem

De zandvoorraden zullen wereldwijd flink slinken, terwijl er steeds meer zand nodig zal zijn. Daarom gaat OR ELSE samen met een multidisciplinair consortium, dat onder andere bestaat uit universiteiten, de visserijsector, natuurorganisaties, onderzoeksinstellingen en de overheid, werken aan een toekomst met ecologische verantwoorde zandwinning op de Noordzee. Door vijfjarig onderzoek op de Noordzeebodem verkennen we de impact op het ecosysteem, terwijl we onze kust beschermen.  

Het onderzoeksprogramma OR ELSE wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda en ontvangt cofinanciering van Rijkswaterstaat, Boskalis en Van Oord. 

Texel

Onderzoek naar verantwoorde manieren voor zandwinning en kustversterking

Door klimaatverandering en de opwarming van oceanen krijgen we te maken met een alsmaar sneller stijgende zeespiegel. Hierdoor worden duinen,…