OSPAR Ministers conferentie mist ambitie - Stichting De Noordzee

Vandaag en gisteren kwamen de Noordzee-Ministers bij elkaar in Bergen, Noorwegen. Allereerst werd tijdens deze Ministerial Meeting bekeken in hoeverre de inspanningen om de Noordzee te beschermen in de afgelopen tien jaar effect hebben gehad. Conclusie van dit ‘Quality Status Report 2010’ is dat op een aantal vlakken het milieu van de Noordzee is verbeterd. Bijvoorbeeld, volgens de QSR2010 zit er nu minder chemische verontreiniging in de Noordzee.
Maar, van de Ministerial Meeting in Bergen wordt ook verwacht dat daar onder de vlag van het OSPAR-Verdrag belangrijke stappen worden genomen in de bescherming van de Noord-Oostelijke deel van de Atlantische Oceaan, waar ook de Noordzee onderdeel van is. Ondergetekende en collega Jeroen Dagevos van Stichting De Noordzee zijn er in Bergen bij als observer namens onze Europese koepelorgansiatie Seas At Risk.
Hoewel de Ministerial Meeting pas vanmiddag is afgelopen, kunnen wij wel al enkele waarnemingen met u delen. Voor de Noordzee is relevant dat de eerdere deadline om in 2010 een netwerk van beschermde gebieden te hebben gerealiseerd niet is gehaald. De partijen in Bergen hebben daarom twee volgende deadlines afgesproken: in 2012 moet een ecologisch coherent netwerk van beschermde gebieden zijn aangewezen dat minstens 10% van het OSPAR-gebied beslaat. En vervolgens moeten de tot 2012 aangewezen gebieden in 2016 goed zijn beheerd. In elk geval houdt OSPAR hiermee de vinger aan de pols van de partijen.
Een ander belangrijk onderwerp hier in Bergen is afval in zee. Om de partijen zover te krijgen dat zij ook echt concrete doelen afspreken voor het verminderen van afval in zee hebben de ngo’s de afgelopen dagen druk gelobbyd. Seas At Risk organiseerde al de eerste dag een drukbezochte discussie met onder andere Jeroen achter de tafel van het panel. Verder heeft Jan van Franeker van Imares vanochtend, in de plenaire zaal de maag van een Noorse Stormvogel ontleed. Zoals helaas te verwachten, bevatte de maag van de stormvogel een grote variatie aan afvaldeeltjes, waarvan het merendeel plastic deeltjes.
De Zweedse en Franse delegatie bleken het meest met dit onderwerp te willen doen en de Fransen hebben zojuist een voorstel ingediend voor een reductie van afval in zee van 40% in 2020. Dit voorstel veroorzaakt grote beroering in de vergaderzaal en de delegaties onderhandelen opgewonden over dit voorstel. Na het matige resultaat van de afgelopen dagen op het gebied van beschermde gebieden op de high seas, de wel heel geringe uitbreiding van de bedreigde soortenlijst van OSPAR met maar 6 soorten en het niet doorgaan van het moratorium op diepzee-olieboringen, heeft OSPAR wel een succesje nodig. Zweden is voor de reductie van 40%, het Verenigd Koninkrijk is tegen, Nederland is wel voor, Spanje en Denemarken zijn tegen, en de andere landen? Ook de meeste andere landen blijven in goede bedoelingen steken, maar willen geen harde concrete doelstelling. Misschien komt er nog wel eens een Europese richtlijn voor de vermindering van marien afval waar wel echte verplichtingen worden opgenomen…