De Rijke Noordzee - Stichting De Noordzee

Een gezonde Noordzee, bron van duurzame energie, rijk aan natuur en vol leven. Dát is onze droom. Aan de basis ligt een even simpel als doeltreffend inzicht: windparken op zee kunnen fungeren als kraamkamers van onderwaternatuur. Ooit was 20 procent van de Noordzeebodem bezaaid met oesterbanken, waar vissen, schaal- en schelpdieren en andere organismen welig tierden. Inmiddels is door visserij en ziektes de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied afgenomen en zijn nagenoeg alle natuurlijke riffen verdwenen. Als we die riffen terug willen brengen, zijn actieve ingrepen noodzakelijk.

4330_UvD_170620_Zeeduivel_Pim_s wrak_Doggersbank
Een zeeduivel omringd door dodemansduim, een zachte koraalsoort, op de Doggersbank, een ondiepte in de Noordzee ten oosten van Noord-Engeland. Beeld door: Udo van Dongen

Kraamkamer van onderwaternatuur

De komende jaren verrijzen er veel windparken op de Noordzee. Omdat er binnen deze parken niet over de bodem mag worden gevist, kunnen ze uitstekend fungeren als kraamkamer voor onderwaternatuur. Maar die kraamkamers ontstaan niet vanzelf; daar zullen we bij moeten helpen. Om bijvoorbeeld de verdwenen oesterbanken te laten terugkeren, is een ‘kickstart’ nodig: als wij een basis leggen, staan binnen een paar jaar de oesters op eigen benen. Met De Rijke Noordzee willen Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee deze en andere mogelijkheden van windparken optimaal benutten. Dit programma betekent een enorme schaalvergroting van de baanbrekende en veelbelovende combinatie van windenergie en natuurontwikkeling. Dit wordt mogelijk gemaakt door steun uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij.

We plaatsen kunstriffen en zetten oesters uit om het zeeleven te helpen floreren. Daarbij onderzoeken we wat de ideale omstandigheden voor optimale natuurversterking zijn. De opgedane kennis willen we laten toepassen in alle windparken op de Noordzee.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van De Rijke Noordzee.