Pelagic Advisory Council  - Stichting De Noordzee
pelac

Het visserijbeleid in de Noordzee is onderdeel van Europees beleid. Het Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) moet overbevissing voorkomen en zorgen voor duurzame visbestanden. Regionale adviesraden (Advisory Councils) voorzien de Europese Commissie en EU-lidstaten van advies over visserijbeheer. PelAC is één van de 11 Europese Adviesraden. De PelAC behandelt alle pelagische visbestanden in Europese zeeën, behalve die in de Baltische zee en de Middellandse zee.

Al sinds de oprichting van de raad in 2005 is Stichting De Noordzee onderdeel van de Pelagische Adviesraad. In deze raad werken vertegenwoordigers van de pelagische visserijsector en natuurorganisaties samen aan het verbeteren van het Europese visserijbeleid. Stakeholders ontwikkelen samen adviezen, die door de Europese Commissie zo veel mogelijk gevolgd worden bij het maken van beleidsbeslissingen. De adviesraad stond er vanaf het begin af aan op alleen maar unanieme aanbevelingen te geven. In veel van de adviezen is het behalen en het behouden van een gezond ecosysteem een belangrijk element. Dat betekent dat om overeenstemming te bereiken, de visserijsector soms zelf moet inleveren op de korte termijn om op de lange termijn resultaten te behalen.

Christien Absil en Merel den Held op werkbezoek

20 jaar samenwerking tussen visserij en natuurorganisaties in de Pelagische adviesraad

Al sinds de oprichting is Stichting De Noordzee er onderdeel van: de Pelagische Adviesraad.