Albert Jaap van Santbrink

Albert Jaap van Santbrink

Directeur

De Noordzee is door de geschiedenis heen bepalend geweest voor onze cultuur en welvaart. De laatste pakweg honderd jaar zien we een kanteling en wordt de invloed van de mens op de zee steeds groter. En daarmee komt het grootste natuurgebied van Nederland onder een enorme druk te staan. Allemaal willen we wat van de Noordzee. Scheepvaart, visserij, energievoorziening, natuurbescherming en daarmee komen de grenzen van de ecologische draagkracht in het geding.

Mensen en organisaties verbinden en door dialoog, onderzoek, afstemming en naleving van afspraken samenwerken aan een schone en gezonde Noordzee, zijn bittere noodzaak. In Nederland en internationaal. Voor ons en voor toekomstige generaties. Met groot enthousiasme geef ik leiding aan deze missie en samen met een gedreven team werk ik aan een schone en gezonde Noordzee. Daar word ik enorm blij van.