Maarten Verdaasdonk Schone ScheepvaartMaarten Verdaasdonk - Stichting De Noordzee
Maarten profile picture[82063]

Maarten Verdaasdonk

Projectleider Schone Scheepvaart

Vanaf het strand valt regelmatig te zien dat de Noordzee druk bevaren wordt. Het is zelfs een van de drukst bevaren zeeën ter wereld en de scheepvaart neemt er daarmee een zeer belangrijke positie in. Ook voor deze grote, internationale sector is het een uitdaging om de Noordzee met zijn allen duurzamer te gebruiken.
Met mijn achtergrond in milieubeleid en opgedane ervaring bij Clean Shipping Index in Zweden werk ik met verregaande interesse aan dit onderwerp. Ik begrijp de houdingen en prioriteiten van belanghebbenden in de maritieme wereld en ik geloof sterk dat we vanuit Nederland door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en organisaties mooie stappen kunnen zetten richting een schonere scheepvaart, die sterk bijdraagt aan een schone en gezonde Noordzee.

Artikelen van Maarten Verdaasdonk