Renate Olie EcoloogRenate Olie - Stichting De Noordzee
Foto Renate Olie op zee

Renate Olie

Ecoloog

De Noordzee is als een rode draad in mijn leven: studie, hobby’s en (vrijwilligers)werk, de zee is overal bij betrokken. In mijn vorige werk en studie heb ik mij onder andere gespecialiseerd in de ecologie van bodem- en zeezoogdieren. Wanneer ik niet op of in het water ben, mag ik mij bij stichting de Noordzee bezig houden met het project ‘De Rijke Noordzee’ en met het thema natuurvriendelijke energie. Hierdoor werk ik zowel aan de kansen als de risico’s van windparken op zee. Door samen te werken met veel verschillende partijen kunnen we de uitrol van wind op zee ecologisch zo goed mogelijk begeleiden. Ik kan mij goed vinden in de kernwaarden en missie van de stichting en ben gedreven om de Noordzee een stuk schoner en gezonder te maken!

Artikelen van Renate Olie