Pingers beschermen bruinvis? - Stichting De Noordzee

De Dolphin Savers produceren een ultrasoon signaal met de bedoeling bruinvissen bij de netten weg te houden, want die houden niet van dat geluid. Het is goed dat de pingers getest worden om te kijken of ze werkzaam en werkbaar zijn. Positief is ook dat deze vissers vrijwillig aan dit project meewerken en hiermee hun bereidheid tonen om bijvangsten tegen te gaan.
Een veelbelovende naam dus, Dolphin Savers, en het zou mooi zijn als we hiermee het probleem van bijvangsten van bruinvissen in de Noordzee kunnen oplossen. Als de inzet van pingers effectief blijkt, betekent dat een mooie vermindering. Elke bijgevangen bruinvis is er immers één teveel. Helaas is er nog veel meer voor nodig om de bruinvis écht goed te beschermen.
Ik denk dat ook naar andere mogelijke maatregelen moet worden gekeken, zoals innovaties aan netten of het beperken van de visserij-inspanning. Daarnaast zou het goed zijn om meer te weten te komen over bijvangsten door bijvoorbeeld onderzoek met waarnemers aan boord, of met behulp van camera’s.